پیکر مرحوم شجونی در صحن امامزاده صالح(ع) به خاک سپرده خواهد شد

پیکر مرحوم شجونی در صحن امامزاده صالح(ع) به خاک سپرده خواهد شد
با دستور رهبر معظم انقلاب، پیکر مرحوم حجت الاسلام جعفر شجونی در صحن امامزاده صالح(ع) به خاک سپرده خواهد شد.

پیکر مرحوم شجونی در صحن امامزاده صالح(ع) به خاک سپرده خواهد شد

با دستور رهبر معظم انقلاب، پیکر مرحوم حجت الاسلام جعفر شجونی در صحن امامزاده صالح(ع) به خاک سپرده خواهد شد.
پیکر مرحوم شجونی در صحن امامزاده صالح(ع) به خاک سپرده خواهد شد

دانلود رایگان اینستاگرام