چادرهای زلزله‌زدگان سرپل‌ذهاب با نانوپوشش ضدآب می‌شوند

چادرهای زلزله‌زدگان سرپل‌ذهاب با نانوپوشش ضدآب می‌شوند
با ابتکار یک شرکت دانش‌بنیان، چادرهای اسکان زلزله‌زدگان سرپل ذهاب با نانوپوشش‌های پیشرفته ضدآب عایق‌بندی می‌شوند.

چادرهای زلزله‌زدگان سرپل‌ذهاب با نانوپوشش ضدآب می‌شوند

با ابتکار یک شرکت دانش‌بنیان، چادرهای اسکان زلزله‌زدگان سرپل ذهاب با نانوپوشش‌های پیشرفته ضدآب عایق‌بندی می‌شوند.
چادرهای زلزله‌زدگان سرپل‌ذهاب با نانوپوشش ضدآب می‌شوند