چاووش اغلو: برای بحث در مورد سوریه به تهران رفتم/مسائل زیادی برای گفت‌وگو با ایران داریم

چاووش اغلو: برای بحث در مورد سوریه به تهران رفتم/مسائل زیادی برای گفت‌وگو با ایران داریم
وزیر خارجه ترکیه ضمن تائید سفرش به تهران، گفت ایران و ترکیه موضوعات مشترک زیادی برای بحث دارند.

چاووش اغلو: برای بحث در مورد سوریه به تهران رفتم/مسائل زیادی برای گفت‌وگو با ایران داریم

وزیر خارجه ترکیه ضمن تائید سفرش به تهران، گفت ایران و ترکیه موضوعات مشترک زیادی برای بحث دارند.
چاووش اغلو: برای بحث در مورد سوریه به تهران رفتم/مسائل زیادی برای گفت‌وگو با ایران داریم

مجله اینترنتی