چاپ مجدد 17 هزار جلد کتاب برای حذف عبارت «خلیج فارس»

چاپ مجدد 17 هزار جلد کتاب برای حذف عبارت «خلیج فارس»
وزارت آموزش بحرین در اقدامی ضد ایرانی و خلاف قوانین بین‌الملل عبارت «خلیج فارس» را از هفده هزار جلد کتاب حذف کرد.

چاپ مجدد 17 هزار جلد کتاب برای حذف عبارت «خلیج فارس»

وزارت آموزش بحرین در اقدامی ضد ایرانی و خلاف قوانین بین‌الملل عبارت «خلیج فارس» را از هفده هزار جلد کتاب حذف کرد.
چاپ مجدد 17 هزار جلد کتاب برای حذف عبارت «خلیج فارس»