چرایی عدم ابلاغ قانون رسیدگی اموال مسئولان به دستگاه‌های ذی‌ربط

چرایی عدم ابلاغ قانون رسیدگی اموال مسئولان به دستگاه‌های ذی‌ربط
عضو کمیسیون قضائی مجلس با اشاره به قانون رسیدگی به اموال مسئولان گفت: این قانون دو سال است که به قوه قضائیه سپرده شده اما هنوز برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ نشده و یا اگر ابلاغ شده هنوز اجرایی نشده است.

چرایی عدم ابلاغ قانون رسیدگی اموال مسئولان به دستگاه‌های ذی‌ربط

عضو کمیسیون قضائی مجلس با اشاره به قانون رسیدگی به اموال مسئولان گفت: این قانون دو سال است که به قوه قضائیه سپرده شده اما هنوز برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ نشده و یا اگر ابلاغ شده هنوز اجرایی نشده است.
چرایی عدم ابلاغ قانون رسیدگی اموال مسئولان به دستگاه‌های ذی‌ربط