چرا روز جهانی چپ‌دست‌ها وجود دارد؟ /23مرداد برای اقلیت چپ‌دست در میان اکثریت راست‌دست‌ها

چرا روز جهانی چپ‌دست‌ها وجود دارد؟ /23مرداد برای اقلیت چپ‌دست در میان اکثریت راست‌دست‌ها
ایرنا نوشت: حدود 10 درصد جمعیت جهان چپ دست هستند. از نظر این افراد برخی ابزار و امکانات ناعادلانه ساخته شده و آنان را با چالش های فراوانی روبرو می کند. سیزدهم اوت (23 مرداد)به منظور افزایش آگاهی در مورد این تفاوت و مشکلاتی که گاهی افراد چپ دست با آن مواجهند، روز جهانی چپ دستان نامگذاری شده است.

چرا روز جهانی چپ‌دست‌ها وجود دارد؟ /23مرداد برای اقلیت چپ‌دست در میان اکثریت راست‌دست‌ها

ایرنا نوشت: حدود 10 درصد جمعیت جهان چپ دست هستند. از نظر این افراد برخی ابزار و امکانات ناعادلانه ساخته شده و آنان را با چالش های فراوانی روبرو می کند. سیزدهم اوت (23 مرداد)به منظور افزایش آگاهی در مورد این تفاوت و مشکلاتی که گاهی افراد چپ دست با آن مواجهند، روز جهانی چپ دستان نامگذاری شده است.
چرا روز جهانی چپ‌دست‌ها وجود دارد؟ /23مرداد برای اقلیت چپ‌دست در میان اکثریت راست‌دست‌ها

اس ام اس جدید