چرا سرعت حرکت کسب و کار هنوز کند است؟

چرا سرعت حرکت کسب و کار هنوز کند است؟
شاخص‌های محیط کسب و کار در ایران علایم مثبتی را نشان نمی‌دهد و بر اساس آخرین بررسی‌ها همچنان محیط کسب و کار با موانع جدی و پیچیده‌ای مواجه است که کار را برای فعالان اقتصادی سخت کرده است.

چرا سرعت حرکت کسب و کار هنوز کند است؟

شاخص‌های محیط کسب و کار در ایران علایم مثبتی را نشان نمی‌دهد و بر اساس آخرین بررسی‌ها همچنان محیط کسب و کار با موانع جدی و پیچیده‌ای مواجه است که کار را برای فعالان اقتصادی سخت کرده است.
چرا سرعت حرکت کسب و کار هنوز کند است؟