چرا منافقین در پی انحلال ارتش بودند/تضمینی که امام از شهید هاشمی نژاد خواست!

چرا منافقین در پی انحلال ارتش بودند/تضمینی که امام از شهید هاشمی نژاد خواست!
سید‌محمد جواد هاشمی‌نژاد گفت: منافقین سعی کردند در مراکز اطلاعاتی ارتش که آن زمان تنها نیروهای نظامی کشور بود، نفوذ کنند و از سوی دیگر هر جا که برای آینده منافقین احتمال خطر رویارویی داشت را تلاش می کردند، بزنند.

چرا منافقین در پی انحلال ارتش بودند/تضمینی که امام از شهید هاشمی نژاد خواست!

سید‌محمد جواد هاشمی‌نژاد گفت: منافقین سعی کردند در مراکز اطلاعاتی ارتش که آن زمان تنها نیروهای نظامی کشور بود، نفوذ کنند و از سوی دیگر هر جا که برای آینده منافقین احتمال خطر رویارویی داشت را تلاش می کردند، بزنند.
چرا منافقین در پی انحلال ارتش بودند/تضمینی که امام از شهید هاشمی نژاد خواست!