چله دستاوردهای دارویی انقلاب

چله دستاوردهای دارویی انقلاب
صنعت دارویی کشور در سال‌های پس از انقلاب اسلامی شاهد رشد و پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای بوده است که لازم است مسئولان نیز با توجه بیشتر به پژوهشگران و فعالان این حوزه در راستای پیشرفت بیشتر این صنعت قدم بردارند.

چله دستاوردهای دارویی انقلاب

صنعت دارویی کشور در سال‌های پس از انقلاب اسلامی شاهد رشد و پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای بوده است که لازم است مسئولان نیز با توجه بیشتر به پژوهشگران و فعالان این حوزه در راستای پیشرفت بیشتر این صنعت قدم بردارند.
چله دستاوردهای دارویی انقلاب