چند کشور عربی «عباس» را برای مذاکره با تل‌آویو تحت فشار قرار داده‌اند

چند کشور عربی «عباس» را برای مذاکره با تل‌آویو تحت فشار قرار داده‌اند
یک مقام بلندپایه تشکیلات خودگردان فسلطین از فشار مصر و برخی دیگر از کشورهای عربی بر «محمود عباس» برای از سرگیری مذاکرات با تل‌آویو و تشکیل جبهه‌ای واحد علیه ایران خبر داد.

چند کشور عربی «عباس» را برای مذاکره با تل‌آویو تحت فشار قرار داده‌اند

یک مقام بلندپایه تشکیلات خودگردان فسلطین از فشار مصر و برخی دیگر از کشورهای عربی بر «محمود عباس» برای از سرگیری مذاکرات با تل‌آویو و تشکیل جبهه‌ای واحد علیه ایران خبر داد.
چند کشور عربی «عباس» را برای مذاکره با تل‌آویو تحت فشار قرار داده‌اند