چین، روسیه و اروپا باید برای اجرای برجام در جهان پساآمریکایی متحد شوند

چین، روسیه و اروپا باید برای اجرای برجام در جهان پساآمریکایی متحد شوند
یک وبگاه خبری-تحلیلی نزدیک به دولت چین نوشت: اگر ایران، چین، روسیه و اروپا در موضع هماهنگ باشند، توافق هسته‌ای بدون آمریکا نیز باقی می‌ماند و خروج یکجانبه آمریکا و بازگرداندن تحریم‌ها تاثیر قابل توجهی بر ایران نمی‌گذارد.

چین، روسیه و اروپا باید برای اجرای برجام در جهان پساآمریکایی متحد شوند

یک وبگاه خبری-تحلیلی نزدیک به دولت چین نوشت: اگر ایران، چین، روسیه و اروپا در موضع هماهنگ باشند، توافق هسته‌ای بدون آمریکا نیز باقی می‌ماند و خروج یکجانبه آمریکا و بازگرداندن تحریم‌ها تاثیر قابل توجهی بر ایران نمی‌گذارد.
چین، روسیه و اروپا باید برای اجرای برجام در جهان پساآمریکایی متحد شوند