کاریکاتور | ایران در انتظار مدال!

کاریکاتور | ایران در انتظار مدال!
در حاشیه برگزاری المپیک 2016 و انتظار برای کسب مدال توسط کاروان ایران، احسان گنجی این کارتون را در روزنامه شهروند منتشر کرد.

کاریکاتور | ایران در انتظار مدال!

در حاشیه برگزاری المپیک 2016 و انتظار برای کسب مدال توسط کاروان ایران، احسان گنجی این کارتون را در روزنامه شهروند منتشر کرد.
کاریکاتور | ایران در انتظار مدال!