کاریکاتور | با بهداد سلیمی چه کردند!

کاریکاتور | با بهداد سلیمی چه کردند!
اگر چه هیات ژوری در یک ناداوری آشکار، حق قوی ترین مرد جهان را در المپیک خورد اما مردم و مسئولان ورزشی نشان دادند که بهداد سلیمی برایشان همچنان طلایی‌ترین وزنه بردار ایران و جهان است.

کاریکاتور | با بهداد سلیمی چه کردند!

اگر چه هیات ژوری در یک ناداوری آشکار، حق قوی ترین مرد جهان را در المپیک خورد اما مردم و مسئولان ورزشی نشان دادند که بهداد سلیمی برایشان همچنان طلایی‌ترین وزنه بردار ایران و جهان است.
کاریکاتور | با بهداد سلیمی چه کردند!

90ورزشی