کاریکاتور | بتمن به تیم ملی بازگشت!

کاریکاتور | بتمن به تیم ملی بازگشت!
لیونل مسی که از بازی‌های ملی خداحافظی کرده بود، بعد از گفتگو با سرمربی جدید آرژانتین، تصمیم گرفته بار دیگر پیراهن تیم ملی کشورش را به تن کند.

کاریکاتور | بتمن به تیم ملی بازگشت!

لیونل مسی که از بازی‌های ملی خداحافظی کرده بود، بعد از گفتگو با سرمربی جدید آرژانتین، تصمیم گرفته بار دیگر پیراهن تیم ملی کشورش را به تن کند.
کاریکاتور | بتمن به تیم ملی بازگشت!

فانتزی