کاریکاتور | محمدرضا گلزار!

کاریکاتور | محمدرضا گلزار!
به بهانه اکران فیلم سلام بمبئی، شهاب جعفرنژاد این کاریکاتور را در اینستاگرامش منتشر کرد.

کاریکاتور | محمدرضا گلزار!

به بهانه اکران فیلم سلام بمبئی، شهاب جعفرنژاد این کاریکاتور را در اینستاگرامش منتشر کرد.
کاریکاتور | محمدرضا گلزار!