کاش دولت‌ها به جای کمک به آل سعود مقابل جنایات آن در یمن سکوت می‌کردند/ وای بر حال دنیایی که دو نفر فاسد بخواهند سکان‌دار آن شوند

کاش دولت‌ها به جای کمک به آل سعود مقابل جنایات آن در یمن سکوت می‌کردند/ وای بر حال دنیایی که دو نفر فاسد بخواهند سکان‌دار آن شوند
آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی از مراجع تقلید گفت: رژیم دیوانه سعودی 19 ماه است که آدم می‌کشد، تخریب می‌کند و آتش می‌زند و دیگران کاش سکوت می‌کردند اما کمک می‌کنند.

کاش دولت‌ها به جای کمک به آل سعود مقابل جنایات آن در یمن سکوت می‌کردند/ وای بر حال دنیایی که دو نفر فاسد بخواهند سکان‌دار آن شوند

آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی از مراجع تقلید گفت: رژیم دیوانه سعودی 19 ماه است که آدم می‌کشد، تخریب می‌کند و آتش می‌زند و دیگران کاش سکوت می‌کردند اما کمک می‌کنند.
کاش دولت‌ها به جای کمک به آل سعود مقابل جنایات آن در یمن سکوت می‌کردند/ وای بر حال دنیایی که دو نفر فاسد بخواهند سکان‌دار آن شوند

دانلود برنامه ایمو