کاهش قیمت موز و پرتقال

کاهش قیمت موز و پرتقال
مهر نوشت: رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اعلام نرخ جدید انواع میوه، سبزی و صیفی‌جات در بازار گفت: قیمت پرتقال و موز نسبت به هفته گذشته اندکی کاهش یافته است.

کاهش قیمت موز و پرتقال

مهر نوشت: رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اعلام نرخ جدید انواع میوه، سبزی و صیفی‌جات در بازار گفت: قیمت پرتقال و موز نسبت به هفته گذشته اندکی کاهش یافته است.
کاهش قیمت موز و پرتقال

تلگرام نارنجی