کاهش مجدد فاصله حرکت قطارها در خطوط یک و دو

کاهش مجدد فاصله حرکت قطارها در خطوط یک و دو
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه از افزایش حرکت‌های مسافری در خطوط یک، دو و چهار متروی تهران از امروز (شنبه 5 اسفند 96) خبرداد.

کاهش مجدد فاصله حرکت قطارها در خطوط یک و دو

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه از افزایش حرکت‌های مسافری در خطوط یک، دو و چهار متروی تهران از امروز (شنبه 5 اسفند 96) خبرداد.
کاهش مجدد فاصله حرکت قطارها در خطوط یک و دو