کاهش ۳ درصدی تلفات جاده‌ای/۷۳ درصد کشته‌های تصادفات در جاده‌ها میمیرند/مقام قضایی درباره پزشک تبریزی اطلاع رسانی می‌کند

کاهش ۳ درصدی تلفات جاده‌ای/۷۳ درصد کشته‌های تصادفات در جاده‌ها میمیرند/مقام قضایی درباره پزشک تبریزی اطلاع رسانی می‌کند
سخنگوی نیروی انتظامی با اشاره به کاهش ۳ درصدی تعداد کشته‌های تصادفات گفت: این در حالی است که ۷۳ درصد جانباختگان در جاده‌ها فوت می‌کنند.

کاهش ۳ درصدی تلفات جاده‌ای/۷۳ درصد کشته‌های تصادفات در جاده‌ها میمیرند/مقام قضایی درباره پزشک تبریزی اطلاع رسانی می‌کند

سخنگوی نیروی انتظامی با اشاره به کاهش ۳ درصدی تعداد کشته‌های تصادفات گفت: این در حالی است که ۷۳ درصد جانباختگان در جاده‌ها فوت می‌کنند.
کاهش ۳ درصدی تلفات جاده‌ای/۷۳ درصد کشته‌های تصادفات در جاده‌ها میمیرند/مقام قضایی درباره پزشک تبریزی اطلاع رسانی می‌کند

کانال تلگرام اکسین چنل