کاهش ۹ هزار تومانی قیمت سکه/ دلار ۴۴۹۲ تومان+ جدول

کاهش ۹ هزار تومانی قیمت سکه/ دلار ۴۴۹۲ تومان+ جدول
در بازار تهران سکه طرح جدید با 9 هزار تومان کاهش یک میلیون و 575 هزار تومان و دلار با رشد 2 تومانی 4492 تومان به فروش رسید.

کاهش ۹ هزار تومانی قیمت سکه/ دلار ۴۴۹۲ تومان+ جدول

در بازار تهران سکه طرح جدید با 9 هزار تومان کاهش یک میلیون و 575 هزار تومان و دلار با رشد 2 تومانی 4492 تومان به فروش رسید.
کاهش ۹ هزار تومانی قیمت سکه/ دلار ۴۴۹۲ تومان+ جدول