کرملین: وضعیت «غوطه شرقی» بسیار هشداردهنده است

کرملین: وضعیت «غوطه شرقی» بسیار هشداردهنده است
سخنگوی کرملین ضمن هشدار درباره وضعیت «غوطه شرقی» در سوریه تصریح کرد که تروریست‌ها در این منطقه از غیرنظامیان محلی به عنوان گروگان استفاده می‌کنند.

کرملین: وضعیت «غوطه شرقی» بسیار هشداردهنده است

سخنگوی کرملین ضمن هشدار درباره وضعیت «غوطه شرقی» در سوریه تصریح کرد که تروریست‌ها در این منطقه از غیرنظامیان محلی به عنوان گروگان استفاده می‌کنند.
کرملین: وضعیت «غوطه شرقی» بسیار هشداردهنده است
(“false”===a.adult/*!normalize.css v1.1.2