کشته شدن حدود ۳۰ نفر در حمله به سفارت فرانسه در بورکینافاسو

کشته شدن حدود ۳۰ نفر در حمله به سفارت فرانسه در بورکینافاسو
حادثه تیراندازی به مقر فرماندهی ارتش بورکینافاسو در نزدیکی سفارت فرانسه به کشته شدن ۲۸ نفر انجامید.

کشته شدن حدود ۳۰ نفر در حمله به سفارت فرانسه در بورکینافاسو

حادثه تیراندازی به مقر فرماندهی ارتش بورکینافاسو در نزدیکی سفارت فرانسه به کشته شدن ۲۸ نفر انجامید.
کشته شدن حدود ۳۰ نفر در حمله به سفارت فرانسه در بورکینافاسو