کشته شدن یکی از افراد خاندان حاکم کویت و همسرش در حادثه‌ای مشکوک

کشته شدن یکی از افراد خاندان حاکم کویت و همسرش در حادثه‌ای مشکوک
وزارت کشور کویت اعلام کرد که یکی از افراد خاندان حاکم این کشور به همراه 2 تن دیگر در حادثه‌ای مشکوک به قتل رسیده‌اند.

کشته شدن یکی از افراد خاندان حاکم کویت و همسرش در حادثه‌ای مشکوک

وزارت کشور کویت اعلام کرد که یکی از افراد خاندان حاکم این کشور به همراه 2 تن دیگر در حادثه‌ای مشکوک به قتل رسیده‌اند.
کشته شدن یکی از افراد خاندان حاکم کویت و همسرش در حادثه‌ای مشکوک