کشته شدن ۲۲۲ غیر نظامی سوری طی ۵۰ روز حملات ترکیه به عفرین

کشته شدن ۲۲۲ غیر نظامی سوری طی ۵۰ روز حملات ترکیه به عفرین
حملات ارتش ترکیه به منطقه عفرین واقع در ریف حلب طی ۵۰ روز گذشته، به کشته شدن ۲۲۲ غیرنظامی سوری و زخمی شدن حدود ۷۰۰ نفر دیگر انجامید.

کشته شدن ۲۲۲ غیر نظامی سوری طی ۵۰ روز حملات ترکیه به عفرین

حملات ارتش ترکیه به منطقه عفرین واقع در ریف حلب طی ۵۰ روز گذشته، به کشته شدن ۲۲۲ غیرنظامی سوری و زخمی شدن حدود ۷۰۰ نفر دیگر انجامید.
کشته شدن ۲۲۲ غیر نظامی سوری طی ۵۰ روز حملات ترکیه به عفرین