کشته شدن ۳۰۰ تروریست فرانسوی در سوریه و عراق

کشته شدن ۳۰۰ تروریست فرانسوی در سوریه و عراق
طبق آمار اعلام شده، حدود۳۰۰ تروریست فرانسوی از ژوئن ۲۰۱۴ در سوریه و عراق از پای در آمده‌اند.

کشته شدن ۳۰۰ تروریست فرانسوی در سوریه و عراق

طبق آمار اعلام شده، حدود۳۰۰ تروریست فرانسوی از ژوئن ۲۰۱۴ در سوریه و عراق از پای در آمده‌اند.
کشته شدن ۳۰۰ تروریست فرانسوی در سوریه و عراق