کشته شدن ۴۵ نظامی سعودی در ماه دوم 2018

کشته شدن ۴۵ نظامی سعودی در ماه دوم 2018
منابع آگاه در یمن پس از رصد اخبار رسانه‎های سعودی درباره تلفات نظامیان عربستان در مرزهای جنوبی این کشور، اعلام کردند که ۴۵ نفر از آنها در ماه فوریه کشته و ۱۹ نفر دیگر زخمی شدند.

کشته شدن ۴۵ نظامی سعودی در ماه دوم 2018

منابع آگاه در یمن پس از رصد اخبار رسانه‎های سعودی درباره تلفات نظامیان عربستان در مرزهای جنوبی این کشور، اعلام کردند که ۴۵ نفر از آنها در ماه فوریه کشته و ۱۹ نفر دیگر زخمی شدند.
کشته شدن ۴۵ نظامی سعودی در ماه دوم 2018