کشته شدن ۶ غیرنظامی یمنی در تازه‎ترین حملات سعودی

کشته شدن ۶ غیرنظامی یمنی در تازه‎ترین حملات سعودی
حمله جنگنده‎های سعودی به منطقه «مقبنه» در تعز واقع در جنوب غربی یمن به کشته شدن ۶ غیرنظامی یمنی منجر شد.

کشته شدن ۶ غیرنظامی یمنی در تازه‎ترین حملات سعودی

حمله جنگنده‎های سعودی به منطقه «مقبنه» در تعز واقع در جنوب غربی یمن به کشته شدن ۶ غیرنظامی یمنی منجر شد.
کشته شدن ۶ غیرنظامی یمنی در تازه‎ترین حملات سعودی