کشته و زخمی شدن حدود 60 نظامی فیلیپین در درگیری با عناصر مسلح

کشته و زخمی شدن حدود 60 نظامی فیلیپین در درگیری با عناصر مسلح
منابع امنیتی فیلیپین از کشته شدن 18 سرباز فلیپینی و زخمی شدن بیش از 50 نفر دیگر در درگیری با عناصر مسلح خبر دادند.

کشته و زخمی شدن حدود 60 نظامی فیلیپین در درگیری با عناصر مسلح

منابع امنیتی فیلیپین از کشته شدن 18 سرباز فلیپینی و زخمی شدن بیش از 50 نفر دیگر در درگیری با عناصر مسلح خبر دادند.
کشته و زخمی شدن حدود 60 نظامی فیلیپین در درگیری با عناصر مسلح

خرید بک لینک