کشته و زخمی شدن ۵۰ سوری بر اثر انفجار تروریستی در ریف دیرالزور

کشته و زخمی شدن ۵۰ سوری بر اثر انفجار تروریستی در ریف دیرالزور
منابع امنیتی سوریه از کشته شدن ۲۰ نفر و زخمی شدن ۳۰ نفر دیگر بر اثر انفجار یک خودروی بمب‎گذاری شده در ریف دیرالزور واقع در شرق سوریه خبر دادند.

کشته و زخمی شدن ۵۰ سوری بر اثر انفجار تروریستی در ریف دیرالزور

منابع امنیتی سوریه از کشته شدن ۲۰ نفر و زخمی شدن ۳۰ نفر دیگر بر اثر انفجار یک خودروی بمب‎گذاری شده در ریف دیرالزور واقع در شرق سوریه خبر دادند.
کشته و زخمی شدن ۵۰ سوری بر اثر انفجار تروریستی در ریف دیرالزور