کشته و زخمی شدن ۷۴ نظامی سعودی در یک ماه

کشته و زخمی شدن ۷۴ نظامی سعودی در یک ماه
منابع رسانه‎ای عربستان سعودی در گزارشی درباره تلفات نظامی ارتش سعودی در نبرد با نیروهای یمنی در مرزهای دو کشور اذعان کردند 74 نفر از نظامیان این رژیم در ژانویه گذشته کشته و زخمی شدند.

کشته و زخمی شدن ۷۴ نظامی سعودی در یک ماه

منابع رسانه‎ای عربستان سعودی در گزارشی درباره تلفات نظامی ارتش سعودی در نبرد با نیروهای یمنی در مرزهای دو کشور اذعان کردند 74 نفر از نظامیان این رژیم در ژانویه گذشته کشته و زخمی شدند.
کشته و زخمی شدن ۷۴ نظامی سعودی در یک ماه