کشته و زخمی شدن 13 شبه‌نظامی عربستان در «تعز» یمن

کشته و زخمی شدن 13 شبه‌نظامی عربستان در «تعز» یمن
ارتش و کمیته های مردمی یمن ضمن ادامه عملیات خود علیه نیروهای متجاوز سعودی و تروریست‌های وابسته به آنها، چندین تروریست را در استان‌های تعز و لحج از پای درآوردند.

کشته و زخمی شدن 13 شبه‌نظامی عربستان در «تعز» یمن

ارتش و کمیته های مردمی یمن ضمن ادامه عملیات خود علیه نیروهای متجاوز سعودی و تروریست‌های وابسته به آنها، چندین تروریست را در استان‌های تعز و لحج از پای درآوردند.
کشته و زخمی شدن 13 شبه‌نظامی عربستان در «تعز» یمن