کشتی ایران و ترکیه در وزن 92 کیلوگرم به جنجال کشید

کشتی ایران و ترکیه در وزن 92 کیلوگرم به جنجال کشید
سی‌و‌هشتمین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام تختی صبح امروز ‌در تبریز آغاز شد.

کشتی ایران و ترکیه در وزن 92 کیلوگرم به جنجال کشید

سی‌و‌هشتمین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام تختی صبح امروز ‌در تبریز آغاز شد.
کشتی ایران و ترکیه در وزن 92 کیلوگرم به جنجال کشید