کشف محموله سنگین سلاح و مهمات جنگی در قلعه‌گنج

کشف محموله سنگین سلاح و مهمات جنگی در قلعه‌گنج
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قلعه‌گنج از کشف مقادیر زیادی سلاح جنگی از جمله آرپی‌جی، نارنجک، انواع اسلحه از قبیل کلاشینکف و ژ3 به همراه فشنگ و بی‌سیم مخابراتی از داخل یک خانه باغ در این شهرستان خبر داد.

کشف محموله سنگین سلاح و مهمات جنگی در قلعه‌گنج

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قلعه‌گنج از کشف مقادیر زیادی سلاح جنگی از جمله آرپی‌جی، نارنجک، انواع اسلحه از قبیل کلاشینکف و ژ3 به همراه فشنگ و بی‌سیم مخابراتی از داخل یک خانه باغ در این شهرستان خبر داد.
کشف محموله سنگین سلاح و مهمات جنگی در قلعه‌گنج