کشف ۲۱ تن مواد و دستگیری ۲۰ هزار معتاد متجاهر در سلسله عملیات‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر

کشف ۲۱ تن مواد و دستگیری ۲۰ هزار معتاد متجاهر در سلسله عملیات‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از انهدام ۷۰ باند مهم مواد مخدر، جمع‌آوری ۲۰ هزار معتاد متجاهر و کشف و ضبط ۲۱ تن انواع مواد مخدر در یازده ماه گذشته توسط مأموران مبارزه با مواد مخدر پایتخت خبر داد.

کشف ۲۱ تن مواد و دستگیری ۲۰ هزار معتاد متجاهر در سلسله عملیات‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از انهدام ۷۰ باند مهم مواد مخدر، جمع‌آوری ۲۰ هزار معتاد متجاهر و کشف و ضبط ۲۱ تن انواع مواد مخدر در یازده ماه گذشته توسط مأموران مبارزه با مواد مخدر پایتخت خبر داد.
کشف ۲۱ تن مواد و دستگیری ۲۰ هزار معتاد متجاهر در سلسله عملیات‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر