کفاشیان راست می‌گفت؛ کی‌روش هم دوست دارد برود؛ هم بماند!

کفاشیان راست می‌گفت؛ کی‌روش هم دوست دارد برود؛ هم بماند!
سرمربی تیم ملی در عین اینکه از رفتن از تیم ملی سخن می‌گوید، اما همچنان نیم‌نگاهی به برنامه‌‌های آینده تیم ملی دارد.

کفاشیان راست می‌گفت؛ کی‌روش هم دوست دارد برود؛ هم بماند!

سرمربی تیم ملی در عین اینکه از رفتن از تیم ملی سخن می‌گوید، اما همچنان نیم‌نگاهی به برنامه‌‌های آینده تیم ملی دارد.
کفاشیان راست می‌گفت؛ کی‌روش هم دوست دارد برود؛ هم بماند!

خرید بک لینک