کلینتون با اختلاف 5 درصد از ترامپ پیش افتاد

کلینتون با اختلاف 5 درصد از ترامپ پیش افتاد
نتایج جدیدترین نظرسنجی روزنامه واشنگتن‌ پست و شبکه ای بی سی آمریکا حاکیست «هیلاری کلینتون» دو روز مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری 2016 این کشور با اختلاف 5 درصد از «دونالد ترامپ» جلوتر است.

کلینتون با اختلاف 5 درصد از ترامپ پیش افتاد

نتایج جدیدترین نظرسنجی روزنامه واشنگتن‌ پست و شبکه ای بی سی آمریکا حاکیست «هیلاری کلینتون» دو روز مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری 2016 این کشور با اختلاف 5 درصد از «دونالد ترامپ» جلوتر است.
کلینتون با اختلاف 5 درصد از ترامپ پیش افتاد