کمک‌های مردمی به مردم زلزله‌زده استان کرمانشاه بی‌نظیر بود

کمک‌های مردمی به مردم زلزله‌زده استان کرمانشاه بی‌نظیر بود
یکی از مراجع عظام تقلید گفت: در زلزله استان کرمانشاه شاهد همدلی مردم در کمک کردن به زلزله‌زدگان بودیم و کمک‌های مردمی در این زلزله نظیر نداشت.

کمک‌های مردمی به مردم زلزله‌زده استان کرمانشاه بی‌نظیر بود

یکی از مراجع عظام تقلید گفت: در زلزله استان کرمانشاه شاهد همدلی مردم در کمک کردن به زلزله‌زدگان بودیم و کمک‌های مردمی در این زلزله نظیر نداشت.
کمک‌های مردمی به مردم زلزله‌زده استان کرمانشاه بی‌نظیر بود