کمک‌های مردمی واصل‌شده به دفتر رهبری به حساب بنیاد مسکن واریز شد

کمک‌های مردمی واصل‌شده به دفتر رهبری به حساب بنیاد مسکن واریز شد
با دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی، کمک‌های مردمی واصل‌شده به دفتر رهبری به منظور کمک به ساخت مسکن زلزله‌زدگان به حساب بنیاد مسکن واریز شد.

کمک‌های مردمی واصل‌شده به دفتر رهبری به حساب بنیاد مسکن واریز شد

با دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی، کمک‌های مردمی واصل‌شده به دفتر رهبری به منظور کمک به ساخت مسکن زلزله‌زدگان به حساب بنیاد مسکن واریز شد.
کمک‌های مردمی واصل‌شده به دفتر رهبری به حساب بنیاد مسکن واریز شد