کمیساریای عالی انتخابات عراق: 27 ائتلاف در انتخابات آتی عراق رقابت می‌کنند

کمیساریای عالی انتخابات عراق: 27 ائتلاف در انتخابات آتی عراق رقابت می‌کنند
کمیساریای عالی انتخابات عراق، پس از بررسی‌های چند روزه، شمار ائتلاف‌های صورت‌گرفته برای انتخابات 12 می آینده را 27 عدد اعلام کرد.

کمیساریای عالی انتخابات عراق: 27 ائتلاف در انتخابات آتی عراق رقابت می‌کنند

کمیساریای عالی انتخابات عراق، پس از بررسی‌های چند روزه، شمار ائتلاف‌های صورت‌گرفته برای انتخابات 12 می آینده را 27 عدد اعلام کرد.
کمیساریای عالی انتخابات عراق: 27 ائتلاف در انتخابات آتی عراق رقابت می‌کنند