کنایه یک امام جمعه به منتقدان دولت: اگر ولایت را قبول دارید، بدانید که مذاکرات با اذن رهبری انجام شد

کنایه یک امام جمعه به منتقدان دولت: اگر ولایت را قبول دارید، بدانید که مذاکرات با اذن رهبری انجام شد
تسنیم نوشت: امام جمعه کرمان با بیان اینکه عده‌ای در کشور خدمات نظام را نادیده می‌گیرند، گفت: اگر مسلمان هستید و ولایت و رهبری را قبول دارید باید درک کنید که مذاکرات با اذن رهبری صورت گرفت.

کنایه یک امام جمعه به منتقدان دولت: اگر ولایت را قبول دارید، بدانید که مذاکرات با اذن رهبری انجام شد

تسنیم نوشت: امام جمعه کرمان با بیان اینکه عده‌ای در کشور خدمات نظام را نادیده می‌گیرند، گفت: اگر مسلمان هستید و ولایت و رهبری را قبول دارید باید درک کنید که مذاکرات با اذن رهبری صورت گرفت.
کنایه یک امام جمعه به منتقدان دولت: اگر ولایت را قبول دارید، بدانید که مذاکرات با اذن رهبری انجام شد

موسیقی