کنسرت همایون شجریان در سنندج برگزار می‌شود

کنسرت همایون شجریان در سنندج برگزار می‌شود
کنسرت همایون شجریان به همت موسسه فرهنگی، هنری ترنج شنبه چهارم دی ماه در سنندج برگزار می شود.

کنسرت همایون شجریان در سنندج برگزار می‌شود

کنسرت همایون شجریان به همت موسسه فرهنگی، هنری ترنج شنبه چهارم دی ماه در سنندج برگزار می شود.
کنسرت همایون شجریان در سنندج برگزار می‌شود