کنکور موجب استرس خانواده‌ها شده است/ آموزش و پرورش شرط معدل را استاندارد سازی کند

کنکور موجب استرس خانواده‌ها شده است/ آموزش و پرورش شرط معدل را استاندارد سازی کند
عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه کنکور موجب ایجاد استرس برای خانواده‌ها شده است،گفت: آموزش و پرورش معدل دروسی که باید در خصوص کنکور ملاک قرار گیرد را یکنواخت سازی کرده، یعنی ارزش آن در همه جا یکی باشد.

کنکور موجب استرس خانواده‌ها شده است/ آموزش و پرورش شرط معدل را استاندارد سازی کند

عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه کنکور موجب ایجاد استرس برای خانواده‌ها شده است،گفت: آموزش و پرورش معدل دروسی که باید در خصوص کنکور ملاک قرار گیرد را یکنواخت سازی کرده، یعنی ارزش آن در همه جا یکی باشد.
کنکور موجب استرس خانواده‌ها شده است/ آموزش و پرورش شرط معدل را استاندارد سازی کند