کوتاه آمدن در برابر نقض‌های مکرر برجام دشمن را به تهدیدات بیشتر ترغیب کرده است

کوتاه آمدن در برابر نقض‌های مکرر برجام دشمن را به تهدیدات بیشتر ترغیب کرده است
رئیس کمیته هسته‌ای مجلس گفت: آنچه امروز دشمن حیله‌گر را به عهدشکنی و تهدیدات بیشتر ترغیب کرده است، کوتاه آمدن در برابر نقض‌های مکرر و کارشکنی‌های مدیریت‌شده از سوی آمریکا در معامله با جمهوری اسلامی ایران است.

کوتاه آمدن در برابر نقض‌های مکرر برجام دشمن را به تهدیدات بیشتر ترغیب کرده است

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس گفت: آنچه امروز دشمن حیله‌گر را به عهدشکنی و تهدیدات بیشتر ترغیب کرده است، کوتاه آمدن در برابر نقض‌های مکرر و کارشکنی‌های مدیریت‌شده از سوی آمریکا در معامله با جمهوری اسلامی ایران است.
کوتاه آمدن در برابر نقض‌های مکرر برجام دشمن را به تهدیدات بیشتر ترغیب کرده است

بک لینک رنک 3