کویت: اسرائیل برخلاف تمام توافق‌های بین‌المللی، تسلیحات هسته‌ای دارد

کویت: اسرائیل برخلاف تمام توافق‌های بین‌المللی، تسلیحات هسته‌ای دارد
رئیس هیات کویتی در سازمان ملل خواستار خاورمیانه‌ای عاری از سلاحی هسته‌ای شد و افزود رژیم صهیونیستی بر خلاف تمام توافقات بین‌المللی تسلیحات هسته‌ای دارد.

کویت: اسرائیل برخلاف تمام توافق‌های بین‌المللی، تسلیحات هسته‌ای دارد

رئیس هیات کویتی در سازمان ملل خواستار خاورمیانه‌ای عاری از سلاحی هسته‌ای شد و افزود رژیم صهیونیستی بر خلاف تمام توافقات بین‌المللی تسلیحات هسته‌ای دارد.
کویت: اسرائیل برخلاف تمام توافق‌های بین‌المللی، تسلیحات هسته‌ای دارد

فروش بک لینک

دانلود موزیک