گاردین: مواضع سیاسی هاشمی رفسنجانی در طول زمان تغییر کرده است

روزنامه گاردین نوشته است که هاشمی رفسنجانی که زمانی مخالف آشتی با آمریکا بود، حالا تغییر موضع داده است.

بازی آزاد

ورزشی