گذشت ۲.۵ سال از فاجعه منا با انبوه سؤالات مبهم

گذشت ۲.۵ سال از فاجعه منا با انبوه سؤالات مبهم
جمعی از خانواده شهدای منا در بیانیه‌ای اعلام کردند پس از گذشت نزدیک به ۲ سال و نیم از این فاجعه دردناک هنوز با پرسش‌های بی پاسخی روبه رو هستند که زخم آن به علت کم توجهی مسئولان مربوطه عمیق‌تر و جانکاه‌تر می‌شود.

گذشت ۲.۵ سال از فاجعه منا با انبوه سؤالات مبهم

جمعی از خانواده شهدای منا در بیانیه‌ای اعلام کردند پس از گذشت نزدیک به ۲ سال و نیم از این فاجعه دردناک هنوز با پرسش‌های بی پاسخی روبه رو هستند که زخم آن به علت کم توجهی مسئولان مربوطه عمیق‌تر و جانکاه‌تر می‌شود.
گذشت ۲.۵ سال از فاجعه منا با انبوه سؤالات مبهم
MIT License