گردوخاک بیش از 800 خوزستانی را روانه بیمارستان کرد

گردوخاک بیش از 800 خوزستانی را روانه بیمارستان کرد
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: طی سه روز گذشته 806 بیمار به دلیل گردوغبار به اورژانس‌های شهر مراجعه کرده‌اند.

گردوخاک بیش از 800 خوزستانی را روانه بیمارستان کرد

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: طی سه روز گذشته 806 بیمار به دلیل گردوغبار به اورژانس‌های شهر مراجعه کرده‌اند.
گردوخاک بیش از 800 خوزستانی را روانه بیمارستان کرد