گزارش‌های تائید نشده از حمله جنگنده‌های اسرائیلی به مواضع ارتش سوریه در حومه دمشق

گزارش‌های تائید نشده از حمله جنگنده‌های اسرائیلی به مواضع ارتش سوریه در حومه دمشق
رسانه‌های محلی به نقل ازشاهدان از وقوع انفجار قدرتمند در حومه دمشق خبر داده و نوشته‌اند این انفجارها احتمالا حاصل حمله جنگنده‌های اسرائیلی بوده است.

گزارش‌های تائید نشده از حمله جنگنده‌های اسرائیلی به مواضع ارتش سوریه در حومه دمشق

رسانه‌های محلی به نقل ازشاهدان از وقوع انفجار قدرتمند در حومه دمشق خبر داده و نوشته‌اند این انفجارها احتمالا حاصل حمله جنگنده‌های اسرائیلی بوده است.
گزارش‌های تائید نشده از حمله جنگنده‌های اسرائیلی به مواضع ارتش سوریه در حومه دمشق