گزارش تکان‌دهنده یونیسف: میلیون‌ها کودک از حق تحصیل محرومند

گزارش تکان‌دهنده یونیسف: میلیون‌ها کودک از حق تحصیل محرومند
عصر ایران به نقل از دویچه وله نوشت: صندوق بین‌المللی کودکان سازمان ملل (یونیسف) در گزارش خود از محرومیت میلیون‌ها کودک از حق تحصیل و آموزش خبر داده است. بر اساس این گزارش، در شرایط کنونی ۲۷ میلیون کودک در ۲۴ کشور بحران‌زده جهان امکان رفتن به مدرسه را ندارند.

گزارش تکان‌دهنده یونیسف: میلیون‌ها کودک از حق تحصیل محرومند

عصر ایران به نقل از دویچه وله نوشت: صندوق بین‌المللی کودکان سازمان ملل (یونیسف) در گزارش خود از محرومیت میلیون‌ها کودک از حق تحصیل و آموزش خبر داده است. بر اساس این گزارش، در شرایط کنونی ۲۷ میلیون کودک در ۲۴ کشور بحران‌زده جهان امکان رفتن به مدرسه را ندارند.
گزارش تکان‌دهنده یونیسف: میلیون‌ها کودک از حق تحصیل محرومند