گزینه‌ای تازه برای وزارت خارجه آمریکا

گزینه‌ای تازه برای وزارت خارجه آمریکا
مهر نوشت: یک رسانه غربی اعلام کرد که رئیس جمهور جدید آمریکا رئیس سابق سازمان جاسوسی این کشور را برای پست وزارت خارجه در نظر گرفته است.

گزینه‌ای تازه برای وزارت خارجه آمریکا

مهر نوشت: یک رسانه غربی اعلام کرد که رئیس جمهور جدید آمریکا رئیس سابق سازمان جاسوسی این کشور را برای پست وزارت خارجه در نظر گرفته است.
گزینه‌ای تازه برای وزارت خارجه آمریکا